Na spotkaniu w dniu 05-02-2019 ocenialiśmy zdjęcia styczniowe. I miejsce ex aequo- Krzysztof Kosecki i Katarzyna Ucińska, II miejsce- Krzysztof Kosecki, III miejsce- Grażyna Kamińska.Po naradzie doszliśmy równieź do wniosku,że osoby permanentnie opuszczające spotkania zostaną usunięte z EKF i Grupy. Ustaliliśmy również temat "pracy domowej", którą przyniesiemy na spotkanie w marcu- "Człowiek i miasto"- zdjęcie street, czarno-białe. Ustaliliśmy również , że następne spotkanie poświęcamy w całości na warsztaty LR i PS.