Harmonogram zajęć na rok 2019-2020

03-09-2019  Spotkanie powakacyjne, sprawy organizacyjne,4 zdjęcia z wakacji C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
17-09-2019 - Spotkanie organizacyjne Cz.II
- Omówienie harmonogramu zadań, wprowadzenie ewentualnych zmian.
- zdjęcia z wakacji
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
01-10-2019 Plener Modrzewina temat: "zachód słońca"(zachód słońca o 18.20) W razie pochmurnej pogody- rejon miasta z ciekawą architekturą. Deszcz – zdjęcia z wakacji. Spotkanie o 17.00 pod Światowidem.
15-10-2019 - Zdjęcia z wakacji + zdjęcia z pleneru "zachód słońca"
– Fotka miesiąca września
- Omówienie tematu „ Rozmycie ruchu, Długa ekspozycja”
- Deklaracje odnośnie wystawy, ok 4 zdjęcia na jeden temat.
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
05-11-2019 -PS i LR – warsztaty, temat (np. łączenie zdjęć w edytorze- panoramy)
- wybór 2 zdjęć do obróbki i naprawy dla wszystkich – losowanie 2 osób, które dadzą swoje zdjęcia (format RAW). (na 3.12)
-2 osoby "najlepsze zdjęcia" prezentacja (10-12 zdjęć)
- Temat pracy domowej na styczeń (np. Zimowy portret, kropla, nieostrość)
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
19-11-2019 - Wyjście na plener do
    1) warsztatu samochodowego
    2) przestrzeni biurowej
    3) lub gdziekolwiek ktoś zaproponuje
Spotkanie o 17.00 pod Światowidem.
03-12-2019 - Omawianie zdjęć z pleneru 19.11
- zdjęcia obrobione i przerobione – dyskusja
- fotka miesiąca listopada
- Wybór 2 zdjęć do obróbki i przerobienia.
- Zdjęcia na wystawę
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
13-12-2019 Spotkanie wigilijno-noworoczne (dokładna data i lokal do ustalenia)  
14-01-2020 -omawianie pracy domowej    
-fotka miesiąca grudnia
-2 osoby "najlepsze zdjęcia" prezentacja (10-12 zdjęć)
-wybór zdjęć na wystawę
-wybór tematu pracy domowej na marzec
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
21-01-2020 - PS i LR – pytania odpowiedzi
- praca domowa z PS i LR
- wybór zdjęć na wystawę
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
04-02-2020 - zaplanowanie pleneru wiosennego z wyjazdem – propozycje
- omówienie zdjęć ze stycznia – "fotka stycznia"
- prezentacja pracy domowej
- dyskusja nad zdjęciami z pracy domowej- naprawione i poprawione
-2 osoby "najlepsze zdjęcia" prezentacja (10-12 zdjęć)
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
18-02-2020 - planowana nieostrość zdjęcia, poruszone zdjęcie jako forma wyrazu
- planowanie pleneru wiosennego
- Warsztaty PS i LR obróbka zdjęć
C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
03-03-2020 - omówienie sprzętu fotograficznego C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00
17-03-2020 odwołane  
07-04-2020 odwołane  
21-04-2020 odwołane  
05-05-2020 odwołane  
19-05-2020 odwołane  
02-06-2020 odwołane  
16-06-2020 odwołane  
01-09-2020 Spotkanie powakacyjne, sprawy organizacyjne,Temat-4 zdjęcia z wakacji C.S.E.Światowid sala nr.38 godz.18.00