Regulamin konkursu Fotografia miesiąca
ORGANIZATOR
Elbląski Klub Fotograficzny
ZAŁOŻENIA OGÓLNE
Konkurs  realizowany jest w okresie: od 04.03.2024r do 31.01.2025r roku, w cyklach miesięcznych i jest otwarty dla członków klubu. Ma na celu pobudzić wyobraźnię uczestników, zachęcić do kreatywności, a zarazem propagować i upowszechnić sztukę fotografii. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Tematy konkursu są dostępne na stronie:
WARUNKI KONKURSU
Do udziału w konkursie należy przesłać maksymalnie trzy prace w formie cyfrowej, jako plik zdjęciowy JPG. Wymiar obrazu maksymalnie dłuższy bok 1400 pikseli i 800 pikseli krótszy bok przy 300 dpi. Maksymalny rozmiar pliku do 1MB. Wymagane jest nadanie tytułu każdej przesłanej pacy w nazwie pliku. W tytule nie wolno wpisywać nazwiska autora. Na zdjęciu nie wolno umieszczać żadnej nazwy ani identyfikatora. Obraz pod tym samym tytułem uczestnik może zgłosić tylko raz w danym konkursie. Zgłoszenie należy wysyłać na e-mail: elblaskiklubfotograficzny@gmail.com podając temat konkursu, tytuły prac, imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu komórkowego oraz w przypadku osoby nieletniej wymagane jest załączenie zeskanowanej podpisanej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w konkursie.
Przesyłając zgłoszenie uczestnictwa w konkursie, Uczestnik automatycznie potwierdza, że posiada prawa autorskie do zgłoszonych w konkursie zdjęć.
Wszystkie zgłoszenia uczestników i ich prace muszą odpowiadać warunkom konkursu i jego tematom,  aby zostały dopuszczone do konkursu  przez organizatora i jurorów.
Wszystkie prace nagrodzone pierwszym miejscem w konkursach miesiąca zostaną przedstawione do „Konkursu Roku” w, którym zostanie przyznana przez jurorów nagroda za najlepszą pracę roku.
ZGODY UCZESTNIKA W KONKURSIE I OCHRONA DANYCH
Podanie danych osobowych przez Uczestnika konkursu ma charakter dobrowolny, ale jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania nagrody.
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych przez organizatora do celów związanych z konkursem.
Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich poprawienia lub usunięcia.
Usunięcie danych osobowych Uczestnika konkursu nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania jego danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
TEMATY I SEKCJE
Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronie EKF:  http://ekf.elblag.pl/galeria-ekf/httpekfelblagplgaleria-ekfkonkursy
WPISOWE
Bezpłatnie
KALENDARZ KONKURSU
Cykliczny
Data otwarcia: początek miesiąca
Data zamknięcia: koniec miesiąca
Data oceniania: połowa następnego miesiąca
Data powiadomień: koniec następnego miesiąca
Dyskusja nad zdjęciami konkursu miesiąca Fotografia miesiąca w każdy I wtorek miesiąca w siedzibie klubu EKF, wstęp wolny.
JURORZY
Członkowie EKF oraz osoby powołane przez organizatora konkursu.
Osoby będące w składzie Jury, również mogą brać udział w konkursie, jednak przy ocenie fotografii  nie mogą oddawać głosu na swoje prace.
NAGRODY “KONKURS MIESIĄCA”
I miejsce-Dyplom-II miejsce -Dyplom-III miejsce -Dyplom-Wyróżnienie-Dyplom-Wyróżnienie -Dyplom w pliku JPG zostanie przesłana na e-mail, zwycięscy.
POWIADOMIENIA
Wyniki konkursu i terminy wystaw pokonkursowych będą publikowane na stronie EKF  http://ekf.elblag.pl/galeria-ekf/httpekfelblagplgaleria-ekfkonkursy
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie i tematach konkursu, wynikające ze zmian organizacyjnych niezależnych od organizatora.
KONTAKT
Komisarze konkursu: 
Marian Lubawski
Sebastian Szwarc
Paweł Pudłowski
Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu
Plac Jagiellończyka 1
82-300 Elbląg

email: elblaskiklubfotograficzny@gmail.com