Krzysztof Kosecki

Adam Widowski

Beata Zaręba

Przemysław Perudzki

Wyniki i podsumowanie konkursu
W kategorii 1 zwyciężył Krzysztof Kosecki uzyskał 12pkt.
W kategorii 2 zwyciężył Adam Widowski uzyskał 12pkt.
W kategorii 3 zwyciężyła Beata Zaręba uzyskała 12pkt.
W kategorii 4 zwyciężył Przemysław Perucki uzyskał 16pkt.
Prace były różne i wykonane różną techniką, kadry i kolory też zasługiwały na wyrazy uznania, najważniejsza była i sprawdzenie samego siebie, to dobra lekcja dla wszystkich uczestników.