MINI KONKURS -POD ŚWITŁO
 
Konkurs ma charakter edukacyjno szkoleniowy i polega na tym że każdy uczestnik musi pobrać plik z każdej kategorii:
-Człowiek:
https://drive.google.com/file/d/1x4M1_eU7tyFp4m3qqrASUHVv27tit3cq/view?usp=sharing
-Krajobraz:
https://drive.google.com/file/d/1HTSDrBJPct6Dq8L-ko7-0xR5Fi1F8DK_/view?usp=sharing
-Narura:
https://drive.google.com/file/d/1XTeWgPYy-UGKBOfKjVyouKhoS1AYwSMH/view?usp=sharing
 
Trzeba dokonać zmian , korekt i zapisać do formatu JPEG.
Przesłać tylko po jednym zdjęciu w kategorii.
Wymiary zdjęć: dłuższy bok 1200pikseli.
W konkursie mogą brać udział wszyscy zainteresowani uczestnicy EKF.
Zdjęcia wysyłamy na adres: marian.fotoel@gmail.com
Termin przesyłania zgłoszeń upływa 21.04.2020 godz.18.00.
Tego dnia tradycyjnie będziemy wybierać trzy najlepsze prace.
Następnie opublikujemy na naszej stronie: www.ekf.elblag.pl , oraz na FB.
 
Prezentowane fotografie stanowią własność autora Mariana Lubawskiego.
Kopiowanie, publikowanie oraz rozpowszechnianie fotografii bez zgody autora jest zabronione.