Grażyna Kamińska

Beata Zaręba

Barbara Wasilik

Barbara Wasilik

Wyniki konkursu klubowego "Elbląg nocą" z dnia 21-12-2021

I-miejsca: Grażyna Kamińska, Beata Zaręba

II-miejsca: Barbara Wasilik, Barbara Wasilik